DÝMOVNICE - JUMBO SMOKE - 3ks - 16/3 trhací pojistka

 
Novinka Efekt lupa
  • 1 z 7
 

DÝMOVNICE - JUMBO SMOKE - 3ks - 16/3 trhací pojistka

Dostupnost Zvolte variantu Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem
Varianta
544 Kč    
Kategorie Dýmovnice
 

DÝMOVNICE – JUMBO SMOKE – různé barevné varianty – 3ks s trhací pojistkou Dýmovnice v oranžové barvě. Balení obsahuje 3 ks. Dýmovnice se může používat pouze na volném prostranství, mimo dosah zápalných látek.

Délka trvání efektu: cca 60 sekund

NEC: 241,5g/bal

Kategorie: T1 – Minimální věková hranice 18 let

Zboží s věkovým omezením od 18 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.