PRSKAVKY 28 CM - SVATBA - PYROTECHNIKA - 200 ks - 10/20/10

 
Novinka Efekt lupa
 

PRSKAVKY 28 CM - SVATBA - PYROTECHNIKA - 200 ks - 10/20/10

Dostupnost Skladem
385 Kč    
Kategorie Prskavky
 

Ruční prskavky – 200 ks – délka 28 cm Balení obsahuje 20 sáčků prskavek. Uvnitř každého sáčku prskavek je 10 ks prskavek délky 40 cm. Vánoční prskavky zná každý a hodí se nejen na vánoce, nebo Silvestra, ale jsou skvělým doplňkem také svateb či narozeninového nebo svatebního focení.

Délka hoření jedné prskavky je cca 47 sekund. Prskavky 28 cm sáček. Počet ks v balení: 10 Napalm: cca 13 cm. NEC: 18 g. Kategorie F1 – – Minimální věková hranice 15 let.

Zboží s věkovým omezením od 15 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.