PRSKAVKY 70 CM - SVATBA - PYROTECHNIKA - 50 ks - 120/5

 
Novinka Efekt lupa
 

PRSKAVKY 70 CM - SVATBA - PYROTECHNIKA - 50 ks - 120/5

Dostupnost Skladem
446 Kč    
Kategorie Prskavky
 

Ruční prskavky – 50 ks – délka 70 cm Balení obsahuje 10 sáčků prskavek. Uvnitř každého sáčku prskavek je 5 ks prskavek délky 70 cm. Vánoční prskavky zná každý a hodí se nejen na Vánoce, nebo Silvestra, ale jsou skvělým doplňkem také narozeninového nebo svatebního focení. Délka trvání efektu: cca 140 s Prskavky 70 cm. Počet ks v balení: 5 Délka trvání efektu: cca 140 sec. Napalm: cca 41 cm. NEC: 44,5 g. Kategorie: F2 – Minimální věková hranice 18 let.

Zboží s věkovým omezením od 18 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.