PRSKAVKY 90 CM - SVATBA - PYROTECHNIKA - 30 ks - 60/3

 
Novinka Efekt lupa
 

PRSKAVKY 90 CM - SVATBA - PYROTECHNIKA - 30 ks - 60/3

Dostupnost Skladem
543 Kč    
Kategorie Prskavky
 

Ruční prskavky – 30 ks – délka 90cm Balení obsahuje 10 sáčků prskavek. Uvnitř každého sáčku prskavek je 3 ks prskavek délky 90cm. Prskavky zná každý a hodí se nejen na vánoce, nebo Silvestra, ale jsou skvělým doplňkem také svateb či narozeninového nebo svatebního focení.

Délka hoření jedné prskavky je cca 170 sekund. Prskavky 90 cm pap.balení. Počet ks v balení: 3 Délka trvání efektu: cca 170 sec. Napalm: cca 45 cm. NEC: 36 g. Kategorie: F2 – Minimální věková hranice 18 let.

Zboží s věkovým omezením od 18 let. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.